Legislație organizare ANPIS

Ordonanţă de urgenţă nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată prin Legea nr.198/2012, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcționare al Agenţiei Naționale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare