Interpretare video la distanță în limbaj mimico-gestual

Accesul la informatii pentru persoanele cu deficiente de auz este asigurat prin serviciile unui interpret mimico – gestual. Serviciul de interpretare în limbaj mimico – gestual se asigură în baza unei comenzi scrise, transmisă prin email și confirmată telefonic de către solicitant sau la cererea directă a persoanei cu deficiență de auz, în cazul în care aceasta se prezintă direct la sediul agenției. Serviciul va fi prestat într-un interval de cel mult două zile lucrătoare de la momentul primirii solicitării, de luni pana joi, în intervalul orar 8.30 – 12.30