PLATI-SARS-CoV-2

PLĂȚI COVID-19

4 pași pentru transmiterea documentelor

 

1. CÂND TRANSMITEM ?

Începând cu data de 1 Aprilie 2020

2. CUM TRANSMITEM ?

Prin e-mail la adresa plati.covid.is@mmanpis.ro

3. CE TRANSMITEM ?

 

  • Pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF),profesii liberale (PF)

Descarcă cerere, Descarcă declarație pe propria răspundere

Fisierul complet va contine: cererea semnata + copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al PFA,II,IF,PF, dupa caz


 

  • Pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe

Descarca cerere, Descarcă declarație pe propria răspundere

Fișierul complet va conține: cererea semnata+copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al persoanei + copie după un contract de drepturi de autori și drepturi conexe din ultimele 3 luni anterior declanșării stării de urgență


 

  • Pentru personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege

Descarcă cerere, Descarcă declarație pe propria răspundere

Fișierul complet va contine: cererea semnata+copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al persoanei


 

  • Pentru persoanele care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă vor depune structurile sportive

Descarcă cerere, Descarcă declarație pe propria răspundere, Descarcă listă persoane

Fișierul complet va contine: cererea semnata +declaratia pe propria raspundere semnata+lista sportivilor+ copie CI a administratorului structurii sportive.


 

  • Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de munca în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

Descarcă cerere, Descarcă declarație pe propria răspundere

Fișierul complet va conține: cererea semnată+ copie CI + declarația pe propria răspundere semnată