PLĂȚI COVID – 19

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Iași, pune la dispoziție numere de telefon la care se pot obține informații referitoare la plata indemnizației de sprijin și adresă de e-mail dedicată, unde se pot transmite documentele solicitate, conform OUG nr.30/2020 pentru:

  • persoane fizice autorizate: întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale
  • structuri sportive (persoane care își desfașoară activitatea în baza contractului de activitate sportivă);
  • persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe;
  • pentru personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege (exemplu convenții civile).

Depunerea documentelor pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020, se face în perioada 1-10 aprilie 2020 la adresa de poștă electronică de mai jos.

INFO LINE !
AJPIS IASI – telefoane dedicate: 0731 120 559 / 0731 120 528
Adresă poștă electronică pentru depunerea solicitarilor : plati.covid.is@mmanpis.ro