Cerere modificări de acordare beneficii sociale ONLINE !

PROCEDURA  PRIVIND COMUNICAREA ELECTRONICĂ CU BENEFICIARII

ÎN CADRUL

AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ IAȘI

 

Comunicarea electronică între Beneficiari și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași se va desfășura prin intermediul următoarelor modalități:

 

 1. Prin intermediul paginii web a AJPIS Iași – https://iasi.mmanpis.ro/;
 2. Prin e-mail;

 

Formularele tip/modelele de cereri  precum și  anexa care cuprinde lista de documente necesare acordării drepturilor solicitate sunt afișate aici: https://iasi.mmanpis.ro/ghiseul-online/ .

 1. Comunicarea prin intermediul paginii web a AJPIS Iași, se realiza  astfel:
 • Solicitantul accesează pe pagina web a AJPIS Iași, meniul DEPUNERI CERERI ONLINE;
 • Selectează tipul de cerere dorit;
 • Descarcă cererea în calculator, o deschide cu aplicația ADOBE READER DC (pe care o instalează de la link-ul de mai jos) și o completează cu datele solicitate;
PENTRU DESCHIDEREA ȘI COMPLETAREA CERERII SI DECLARATIEI AVEȚI NEVOIE DE ADOBE READER CARE SE OBTINE GRATUIT LA: https://get.adobe.com/ro/reader/
 • Completează cu atenție câmpurile/rubricile de pe pagina 1;
 • Trebuie să aibă în calculator sub formă de fișier imagine (extensie jpg sau altele) copiile documentelor necesare (CI, certificat naștere copil, extras de cont etc., după caz) conform anexei la cererea de modificări acordare beneficii sociale pe care le va anexa în paginile 3 – 7 (un simplu click pe pagină și apoi alegeți fișierul imagine aferent);
 • Dacă solicitantul deține semnătură electronică personală, va semna pagina 1 și va salva documentul.
 • Dacă solicitantul nu deține semnătura electronică personală, acesta va lista pagina 1, o va semna cu pixul/stiloul, o va fotografia/scana într-un fișier imagine, o va încărca în fișierul pdf la pagina 2 și va salva documentul final.
 • In cadrul formularului de contact va completa obligatoriu NUME PRENUME solicitant și adresa personală de e-mail;
 • Documentul astfel completat se va încărca utilizând butonul CHOOSE FILE și, pentru a-l expedia, solicitantul va apăsa butonul trimite.
 • După trimiterea documentelor, solicitantul va primi confirmarea receptionării acestora.

 

Care sunt tipurile de solicitări care se pot depune prin intermediul meniului DEPUNERI CERERI ONLINE de pe pagina web a agenției?

 • acordare plăţi restante (neachitate);
 • repunere în plată;
 • virarea beneficiilor sociale în cont bancar / mandate poștal;
 • schimbare nume copil/nume reprezentant legal;
 • schimbare reprezentant legal;
 • încuviințarea acordării plății alocației de stat pentru copii către minorul…….;
 • schimbare adresă domiciliu;
 • transferul beneficiului social în alt județ;
 • încetarea/suspendarea acordării beneficiului social motivat de: ___________________începând cu data de__________;
 • prelungire acordare beneficiu social;
 • eliberare documente (DECIZIE, ADEVERINȚE etc.)
 • acordare cuantum majorat conform certificat incadrare în grad de handicap;
 • alocaţia lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare.

 

Tipurile de solicitări care pot fi depuse prin intermediul paginii web sunt aceleași care se pot depune și prin intermediul e-mail-ului și care au fost menționate la pct I.

 1. Comunicarea prin intermediul e-mailului

Cererile/solicitările vor fi transmise doar la una din următoarele adrese de e-mail: ajpis.iasi@mmanpis.ro sau petitii_is@mmanpis.ro .

Pentru aceasta, solicitantul:

 • descarcă formularele tip/modelele de cereri pe care le găsește la adresa https://iasi.mmanpis.ro/ghiseul-online/ ;
 • completează formularele;
 • semnează olograf formularele;
 • transmite formularele pe una din adresele de e-mail mai sus menționate, în format: .JPEG, .JPG, .PNG, .XML, .CMS sau .PDF;
 • transmite în același e-mail și numărul de telefon la care poate fi contactat;
 • specifică în textul e-mailului dacă dorește comunicarea documentelor finale (decizie, adeverință etc.) tot prin intermediul e-mailului și precizează intocmai adresa de poștă electronică la care solicită primirea documentului final.

 

Tipurile de solicitări care pot fi depuse prin intermediul paginii web sunt aceleași care se pot depune și prin intermediul e-mailului și care au fost menționate la pct I.

 

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de instituție publică, vă informăm că Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași are responsabilitatea de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele furnizate de solicitant.

Acordul utilizării datelor personale este dat prin introducerea datelor personale și semnarea olografă a cererii.

Pentru ridicarea înscrisului/ documentului final care atestă soluționarea cererilor solicitantul se va prezenta personal la sediul instituției, în urma unei programări prealabile a acestuia, într-o zi și la o oră stabilite de comun acord, pentru verificarea identității și pentru predarea documentelor (decizie, adeverință etc.), acesta prezentând un act de identitate în acest sens. In cazul în care solicitantul dorește comunicarea înscrisului/documentului final prin e-mail sau prin poșta letrică, acesta va face  în acest sens o solicitare în scris în cadrul comunicării electronice.

 

Reguli comune pentru utilizarea comunicării electronice

 • Pentru transmiterea cererilor și/sau documentelor, solicitantul își exprimă acordul în cadrul comunicării electronice referitor la derularea, prin intermediul serviciului electronic on-line, a întregului proces pentru obținerea dreptului solicitat, inclusiv asupra transmiterii cererii/formularului și documentelor – anexă până la primirea înscrisului /deciziei/documentul final care atestă aprobarea dreptului solicitat;
 • În urma completării formularului cu datele necesare, solicitantul va primi automat, pe adresa de e-mail indicată, confirmarea depunerii cererii;
 • După verificarea formală de către angajatul instituției a elementelor comunicării electronice și înregistrarea solicitării în registratura instituției, acesta va transmite numărul de înregistrare și numele fișierelor atașate recepționate;
 • Intervalul de procesare a cererilor depuse prin comunicare electronică coincide cu orarul zilelor lucrătoare ale instituțiilor, iar în situația în care cererea este depusă în afara acestui interval, ea se procesează în următoarea zi lucrătoare.
 • Prezența fizică a solicitantului este necesară pentru identificare, la finalul procedurii, în vederea depunerii documentelor originale sau completării/clarificării unor aspecte (dacă va fi nevoie) sau a primirii documentului/inscrisului final, după caz.
 • În cazul în care înscrisul/decizia/documentul final care atestă soluționarea cererilor nu a putut fi predat personal solicitantului de către reprezentantul instituției, acestea pot fi transmise – la cererea ulterioară a solicitantului – și prin poștă, prin poștă electronică cu semnătură calificată sau se poate ridica de la sediul instituției, în urma unei programări prealabile.

 

Procedura programării prealabile

Personalul AJPIS Iași propune solicitantului o zi și o oră la care să se prezinte pentru a avea loc interacțiunea în scopul ridicării înscrisului/documentului final sau dacă va fi nevoie pentru carificarea unor aspecte necesare soluționării cererii.

Comunicarea se realizează electronic prin adresa de e-mail de la care s-a primit solicitarea sau telefonic dacă a fost indicat un număr de contact.

Instituțiile organizează preluarea distinctă a solicitanților cu programare prealabilă, într-un loc special amenajat.

În cadrul interacțiunii, personalul cu atribuții specifice:

 • va proceda la identificarea persoanei;
 • va preda solicitantului inscrisul/documentul final.

Solicitanții care nu au programare vor fi preluați separat.