Mecanismul de raportare a încălcării legii

Mecanisme de raportare internă

Persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare – Dna Rusu Irina – e-mail: rusu.irina@mmanpis.ro

Modalitățile de primirea raportările interne privind incălcări ale legii:

A. Raportări în scris în format electronic. Se pot depune la adresa de email dedicată avertizari.integritate.is@mmanpis.ro

B. Raportări în scris pe suport de hârtie. Se pot transmite prin poștă în plic închis în atenția persoanei desemnate la sediul instituției din Iași, strada Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6 – 7

C. Raportare prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public, pe baza de progamare tefelonică.