Buget pe surse financiare


 

Situația plăților (execuția bugetară)


 

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative