Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași

29.06.2016

Comunicat de presă

 

MAJORAREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PENTRU CREŞTEREA COPIILOR, MAJORAREA ŞI PRELUNGIREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2016

– RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR ÎN FAVOAREA IMPLEMENTĂRII UNOR POLITICI SOCIALE COERENTE PENTRU OCROTIREA FAMILIEI –

 

In ședinţa de Guvern din data de 22 iunie 2016 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011.

Normele metodologice adoptate în data de 22 iunie 2016 care stabilesc procedurile de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului se aplică noilor drepturi ce vor fi solicitate după data de 01 iulie 2016.

Schimbările importante privind majorările de cuantum ale beneficiilor se reflectă în faptul că:

–        limita minimă a indemnizației crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei reprezintă salariul minim) față de 600 lei;

–        limita maximă a indemnizației este eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate;

–        stimulentul de inserție se stabileşte la 50% din indemnizația minimă, respectiv va creşte de la 500 lei la 532 lei. Toti beneficiarii de stimulent de inserție aflați in plată la data de 1 iulie 2016, indiferent de opțiune, vor beneficia de acest drept incă un an.

Pentru beneficiarii aflaţi în plata indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 1 an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi care doresc modificarea opţiunii prin prelungirea/ reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare  pana la 2 ani vor trebui să depună cerere tip şi acte doveditoare privind suspendarea activității pana la implinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. Aceste documente se transmit prin e-mail, poştă sau se depun la sediul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Iasi care efectuează plata. Pentru acești beneficiari, majorarea cuantumului indemnizației aferente se face pe baza documentelor depuse inițial

Formularul cererii tip pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului este disponibil pe site-ul Agentiei Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași si al primăriilor.

Beneficiarii care se află in concediu de creștere a copilului si plata indemnizației si doresc intrarea in stimulentul de inserție pana la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primariei: cerere pentru acordarea stimulentului de inserție si acte doveditoare privind reluarea activității.

Persoanele aflate în plata indemnizației lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani beneficiază din oficiu de majorarea cuantumului indemnizației. Aceste persoane NU TREBUIE să depună documente suplimentare întrucât majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face automat, pe baza documentelor existente la dosar, începând cu dreptul aferent lunii iulie 2016, plata acestor drepturi urmând să se facă începând cu luna august 2016.

Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie care nu doresc modificarea opţiunii, majorarea cuantumului şi prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se va face în mod automat si NU TREBUIE depusă cerere.

Transmiterea cererilor şi actelor doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei se poate face prin  e-mail, în format scanat, la adresa iasi_icc@mmanpis.ro sau prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC” la adresa poştală: Iasi, str. Strapungere Silvestru, nr. 1, Bl.L6-7 sau direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iasi la adresa mai sus mentionata (langa Gara CFR Iasi).

Numerele de telefon la care se pot cere informații suplimentare sau clarificări pe acest subiect sunt 0232/267725, 0731/120536, iar programul de lucru cu publicul pe perioada 1iulie 2016 – 31 august 2016 este următorul:

  • Luni şi Miercuri: 8.30-18.00
  • Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

Informații mult mai detaliate, precum si actele normative care stau la baza modificărilor mai sus menționate se găsesc pe site-ul Agenției Județene pentru Plăți si Inspecție Socială Iași la adresa www.ajpsiasi.ro

Comunicat de presă 29.06.2016